Skip to main content

Satisfaction guarantee

e-mærkets buyer protection

Secure payment

Terms & Conditions

Fødevarekurser.dk’s online fødevarehygiejnekursus er et webbaseret hygiejnekursus, der kan benyttes af personer som ønsker at tage et hygiejnebevis på certifikat niveau. Kurset svarer til et 3-dages certifikatkursus i fødevarehygiejne.

Disse generelle vilkår gælder for alle brugere af Fødevarekurser.dk’s fødevarehygiejnekursus, og ved køb af Fødevarekurser.dk’s kurser accepteres betingelserne.

Priser

Prisen for Fødevarekurser.dk’s fødevarehygiejnekurser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, der kan ses på hjemmesiden www.fodevarekurser.dk.
Alle priser i henhold til prislisten er excl. moms.

Brugernavn og login

Ved køb af Fødevarekurser.dk’s fødevarehygiejnekursus bliver der tildelt et personligt password. Kurset kan påbegyndes straks efter du har modtaget din velkomstmail med loginoplysninger. Du vil modtage din velkomstmail med loginoplysninger indenfor 3 timer efter din betaling er gennemført.

Online betaling

Ved online betaling af Fødevarekurser.dk’s fødevarehygiejnekursus sker betalingen med betalingskort (Dankort) eller via mobilepay og beløbet trækkes på betalingskortet ved købet.
Når du betaler med et betalingskort sker betalingen via ePay / Payment Solutions der er PCI-certificeret af Visa/MasterCard, og al kommunikation foregår krypteret via en sikker forbindelse (SSL – Secure Socket Layer).

EAN betaling

E-Faktura sendes elektronisk med en betalingsfrist på 30 dage.
Du får adgang til kursussiderne og prøven indenfor 3 timer efter din tilmelding når EAN nr er oplyst på tilmeldingen.
Ved tilmelding af Fødevarekurser.dk’s fødevarehygiejnekursus via EAN tilmelding, modtager du en velkomstmail pr. email fra Fødevarekurser.dk senest 3 timer efter din tilmelding. Denne email indeholder loginoplysninger.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret på købet fra det tidspunkt, hvor du har modtaget velkomst email. Fortryder du købet, bedes du skriftligt kontakte os via email på info@fodevarekurser.dk og meddele, at du gør brug af din fortrydelsesret. Du skal samtidig oplyse os om dit navn, evt. firma, brugernavn (din email adresse) og bankkonto, hvortil vi kan refundere betalingen.
Vær opmærksom på, at fortrydelsesretten bortfalder hvis man har taget selve prøven (hygiejnebeviset) eller har benyttet det tilsendte login.

Kvalitets- og serviceniveau

Fødevarekurser.dk tilstræber at systemet er tilgængeligt 24 timer i døgnet året rundt. Dog er Fødevarekurser.dk berettiget til at afbryde driften, når teknisk vedligeholdelse eller sædvanlig vedligeholdelse kræver dette. Vedligeholdelser tilstræbes henlagt til perioden mellem kl. 24.00 og 06.00.
Fødevarekurser.dk tilstræber at systemet kan benyttes til fejlfri driftsafvikling i 98 % af døgnets 24 timer beregnet over et år. Mindre betydningsfulde fejl, hvor enkelte funktioner midlertidigt er ude af drift, men hvor det i øvrigt er muligt at opretholde normal drift fragår ikke i systemets driftstid.
Driftsændringer, som du er ansvarlig for, samt udefrakommende driftsforstyrrelser eller afbrydelser af din netforbindelse og lignende, er ikke omfattet af ovennævnte driftstid.
Fødevarekurser.dk foretager dagligt backup af alle data, der er lagt i systemet af dig gennem Fødevarekurser.dk’s fødevarehygiejnekursus. Sidst gemte backup anvendes såfremt der har været nedbrud og reetableringen af systemet nødvendiggør det.

Fortrolighed og brugsret

Fødevarekurser.dk er forpligtet til at holde dit password hemmeligt, således disse ikke kan benyttes af tredjemand.

Fødevarekurser.dk har enhver ophavsret forbundet med systemet og du erhverver alene brugsretten til systemet.

Fødevarekurser.dk har tavshedspligt vedrørende dit kursus og prøven.

Forpligtelser overfor det offentlige

Fødevarekurser.dk stiller digitalt materiale til rådighed for dig. Det er alene dit ansvar at leve op til alle krav stillet af offentlige myndigheder.

Fejlmelding

Fejlmelding og support kan på følgende måde ske alle ugens dage mellem 9.00 og 21.00. Afhjælpning af fejl sker uden beregning for dig.

Force majeure

Fødevarekurser.dk er ikke ansvarlig i force majeure situationer.

Uoverensstemmelser og værneting

Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem dig og Fødevarekurser.dk om forhold der udspringer af denne aftale, kan du klage til Fødevarekurser.dk, der er forpligtiget til at behandle sagen inden 1 måned efter klagen er indgivet.

Såfremt du ikke får medhold eller klagen ikke behandles inden for ovennævnte frist kan du indbringe sagen for voldgift efter dansk rets almindelige voldgiftsregler.
Fødevarekurser.dk’s hjemsted og værneting er Ballerup.

Bekræftelse af aftalen

Ved køb af Fødevarekurser.dk’s fødevarehygiejnekursus accepteres vilkårene.

Ikrafttræden

Vilkårene i nærværende aftale træder i kraft den 1. januar 2015.

Dankort Visa MobilePay American Express Maestro Master Card JCB PayPal