Spring indhold over

100% tilfredshedsgaranti

e-mærkets køberbeskyttelse

Sikker betaling

Forretningsbetingelser

Fødevarekurser.dk’s online fødevarehygiejnekursus er et webbaseret hygiejnekursus, der kan benyttes af personer som ønsker at tage et hygiejnebevis på certifikat niveau. Kurset svarer til et 3-dages certifikatkursus i fødevarehygiejne.

Disse generelle vilkår gælder for alle brugere af Fødevarekurser.dk’s fødevarehygiejnekursus, og ved køb af Fødevarekurser.dk’s kurser accepteres betingelserne.

Generelle oplysninger

Fødevarekurser.dk I/S

CVR 35120203

Otto Brandenburgs Vej 60, 2450 Kbh SV

Mail: info@fodevarekurser.dk

Tlf: 8173 7329

Priser

Prisen for Fødevarekurser.dk’s fødevarehygiejnekurser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, der kan ses på hjemmesiden www.fodevarekurser.dk.
Alle priser i henhold til prislisten er Inkl. moms.

Brugernavn og login

Ved køb af Fødevarekurser.dk’s fødevarehygiejnekursus bliver der tildelt et personligt password. Kurset kan påbegyndes straks efter du har modtaget din velkomstmail med loginoplysninger. Du vil modtage din velkomstmail med loginoplysninger indenfor 3 timer efter din betaling er gennemført.

Online betaling

Ved online betaling af Fødevarekurser.dk’s fødevarehygiejnekursus sker betalingen med betalingskort (Dankort) eller via mobilepay og beløbet trækkes på betalingskortet ved købet. Vi tager ikke kortgebyrer.
Når du betaler med et betalingskort sker betalingen via ePay / Payment Solutions der er PCI-certificeret af Visa/MasterCard, og al kommunikation foregår krypteret via en sikker forbindelse (SSL – Secure Socket Layer). Betaler du via PayPal, er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Læs mere om betingelserne på PayPals hjemmeside.

EAN betaling

E-Faktura sendes elektronisk med en betalingsfrist på 30 dage.
Du får adgang til kursussiderne og prøven indenfor 3 timer efter din tilmelding når EAN nr er oplyst på tilmeldingen.
Ved tilmelding af Fødevarekurser.dk’s fødevarehygiejnekursus via EAN tilmelding, modtager du en velkomstmail pr. email fra Fødevarekurser.dk senest 3 timer efter din tilmelding. Denne email indeholder loginoplysninger.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret på købet fra det tidspunkt, hvor du har modtaget velkomst email. Fortryder du købet, bedes du skriftligt kontakte os via email på info@fodevarekurser.dk og meddele, at du gør brug af din fortrydelsesret. Du skal samtidig oplyse os om dit navn, evt. firma, brugernavn (din email adresse) og bankkonto, hvortil vi kan refundere betalingen.
Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen.
Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

Ingen fortrydelsesret:

Disse aftaler kan ikke fortrydes:
1. Levering af ydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af Aftaler om logi, dog ikke til beboelsesformål, transport af varer, biludlejning, forplejning eller fritidstilbud, når datoen eller perioden er aftalt. (Det sidste kan f.eks. være kurser, forestillinger, stævner mv.)

Kvalitets- og serviceniveau

Fødevarekurser.dk tilstræber at systemet er tilgængeligt 24 timer i døgnet året rundt. Dog er Fødevarekurser.dk berettiget til at afbryde driften, når teknisk vedligeholdelse eller sædvanlig vedligeholdelse kræver dette. Vedligeholdelser tilstræbes henlagt til perioden mellem kl. 24.00 og 06.00.
Fødevarekurser.dk tilstræber at systemet kan benyttes til fejlfri driftsafvikling i 98 % af døgnets 24 timer beregnet over et år. Mindre betydningsfulde fejl, hvor enkelte funktioner midlertidigt er ude af drift, men hvor det i øvrigt er muligt at opretholde normal drift fragår ikke i systemets driftstid.
Driftsændringer, som du er ansvarlig for, samt udefrakommende driftsforstyrrelser eller afbrydelser af din netforbindelse og lignende, er ikke omfattet af ovennævnte driftstid.
Fødevarekurser.dk foretager dagligt backup af alle data, der er lagt i systemet af dig gennem Fødevarekurser.dk’s fødevarehygiejnekursus. Sidst gemte backup anvendes såfremt der har været nedbrud og reetableringen af systemet nødvendiggør det.

Fortrolighed og brugsret

Fødevarekurser.dk er forpligtet til at holde dit password hemmeligt, således disse ikke kan benyttes af tredjemand.

Fødevarekurser.dk har enhver ophavsret forbundet med systemet og du erhverver alene brugsretten til systemet.

Fødevarekurser.dk har tavshedspligt vedrørende dit kursus og prøven.

Forpligtelser overfor det offentlige

Fødevarekurser.dk stiller digitalt materiale til rådighed for dig. Det er alene dit ansvar at leve op til alle krav stillet af offentlige myndigheder.

Fejlmelding

Fejlmelding og support kan på følgende måde ske alle ugens dage mellem 9.00 og 21.00. Afhjælpning af fejl sker uden beregning for dig.

Force majeure

Fødevarekurser.dk er ikke ansvarlig i force majeure situationer.

Uoverensstemmelser og værneting

Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem dig og Fødevarekurser.dk om forhold der udspringer af denne aftale, kan du klage til Fødevarekurser.dk, der er forpligtiget til at behandle sagen inden rimelig tid efter klagen er indgivet.

Såfremt du ikke får medhold eller klagen ikke behandles inden for ovennævnte frist kan du indbringe sagen for voldgift efter dansk rets almindelige voldgiftsregler.
Fødevarekurser.dk’s hjemsted og værneting er København for salg til erhvervsdrivende. Ved salg til forbrugere, er forbrugerens hjemting rette værneting.

Bekræftelse af aftalen

Ved køb af Fødevarekurser.dk’s fødevarehygiejnekursus accepteres vilkårene.

Reklamationsret

Købelovens regler gælder for varekøb, men ikke ydelser. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke har 2 års reklamationsret. Men er du ikke tilfreds med ydelsen kan du naturligvis kontakte os på tlf: 8173 7329 eller mail: info@fodevarekurser.dk.

Persondatapolitik

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse og mailadresse.

Vi registrerer de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Fødevarekurser.dk I/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Den dataansvarlige på fødevarekurser.dk er Fødevarekurser.dk I/S.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@fodevarekurser.dk.

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Direktør Katrine Clausen.
Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus: https://emaerket.us9.list-manage.com/track/click?u=adedc83622d14817b81e1a462&id=c782f5d968&e=9636810918

For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen dog have været mindst 720 kr. Det koster et gebyr at få klagen behandlet.

Når du handler på en e-mærket webshop, kan du gratis få behandlet din sag – uanset beløbets størrelse. Læs mere her: https://emaerket.us9.list-manage.com/track/click?u=adedc83622d14817b81e1a462&id=3f31ccd97e&e=9636810918

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

Ikrafttræden

Vilkårene i nærværende aftale træder i kraft den 1. januar 2019.

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
Fødevarekurser.dk

Otto Brandenburgs Vej 60, 2450 Kbh SV

2450 og KBH SV

E-mail: info@fodevarekurser.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:
__________________________________________________________________________________

Bestilt den: _______________________________

Modtaget den: _______________________________

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

Forbrugerens adresse: ___________________________________________________________________

Forbrugerens underskrift: _________________________________________

Dato: _________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Dankort Visa MobilePay American Express Maestro Master Card JCB PayPal